W365
Sản phẩm
TỔNG QUAN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
PHỤ KIỆN & CATALOGUE

Chuyển đổi hình ảnh dữ liệu film đến liều trên bất kì phương thức xạ phẫu nào.

Trích xuất một mặt phẳng liều 3D ở bất kì góc tùy ý và lưu lại

Trích xuất từ khối lượng liều hoặc một bộ dữ liệu CT.
...

Thông tin chi tiết tại đây..

thiet ke web - thiet ke web doanh nghiep - thiet ke web du lich - dich vu seo